Blogg

Hur säger man upp en inneboende?

Reglerna som gäller går att hitta i 12 kap. jordabalken också kallad ”hyreslagen”. En inneboende har inte något besittningsskydd till det rum han eller hon hyr och hyresvärden har därför möjlighet att säga upp hyresavtalet till uppsägningstidens slut, vilket i de flesta fall infaller på det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen gjorts. Om en uppsägning gjorts den 22 januari löper uppsägningstiden således till månadsskiftet april-maj. En uppsägn... Läs mer ›

En hemsida från Bravissimo