Blogg

Återta övergiven hyresrätt

I ett speciellt fall kan en hyresvärd utan hjälp från Kronofogden ta tillbaka besittningen till en hyresrätt utan att ansöka om vräkning. Det kan göras när hyresrätten blivit övergiven. Av 12 kap. 27 § jordabalken kan utläsas att ”om hyresgästen överger lägenheten, får hyresvärden genast återta den”.

När anses då en hyresrätt övergiven? Det finns några viktigare indikatorer att hålla reda på och om några av dessa är aktuella kan hyresrätten sannolikt betraktas som övergiven. Nedan följer ett par av de viktigaste:

– Hyresgästen slutar att betala hyra.
– Hyresgästen lämnar tillbaka lägenhetsnycklarna.
– Hyresgästen flyttar sina tillhörigheter från lägenheten.
– Hyresgästen säger upp abonnemang och avtal som rör lägenheten.

Det ska påpekas att utebliven betalning inte ensamt kan leda till slutsatsen att hyresrätten är övergiven utan det krävs därutöver ytterligare omständigheter som konkretiserar att hyresgästen faktiskt flyttat ut. En vanlig kombination av omständigheter som tyder på att hyresrätten är övergiven är att hyresgästen slutar att betala hyra och samtidigt flyttar sina tillhörigheter från lägenheten.

Om hyresvärden gör bedömningen att hyresrätten är övergiven får han eller hon genast ta tillbaka den och det får alltså göras utan Kronofogdens hjälp. Hyresavtalet upphör i sådana fall i samband med att hyresvärden tar tillbaka lägenheten. Om hyresvärden tar tillbaka en lägenhet som inte övergivits är utgångspunkten att hyresförhållandet fortsätter.

Ett återtagande sker i praktiken genom att hyresvärden sätter sig i besittning av lägenheten, dvs. tar tillbaka kontrollen över den. För att undvika en tvist om vem som har besittning till lägenheten är det lämpligt att värden i anslutning till återtagandet byter ut lägenhetens lås då det tydligt visar på att hyresvärden åter har tagit kontrollen.

En hemsida från Bravissimo