Blogg

Skadestånd på grund av felaktig myndighetsutövning

Ibland kan myndigheter göra fel och det kan bli dyrt för den enskilde, vare sig det gäller en privatperson eller ett företag. Äldre rätt byggde på åsikten att staten inte kan bli skadeståndsskyldig för skador som orsakas i den statliga verksamheten eftersom det ansågs strida mot den statliga suveräniteten. Principen har övergivits idag. Det finns numera ett antal lagregler som gör det möjligt för den enskilde att begära ersättning från stat eller kommun och varav de primära g... Läs mer ›

En hemsida från Bravissimo