Blogg

Uppsägning av hyresgäst

Denna blogg ska behandla den svåra konsten att säga upp en hyresgäst. Lagen som reglerar hyresvärdens respektive hyresgästens rättigheter och skyldigheter i hyresförhållandet är 12 kap. jordabalken (också kallad ”hyreslagen”) samt lagen om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”). När det gäller privatuthyrningslagen gäller denna för sådana hyresavtal som avses i hyreslagen om någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för an... Läs mer ›

Återta övergiven hyresrätt

I ett speciellt fall kan en hyresvärd utan hjälp från Kronofogden ta tillbaka besittningen till en hyresrätt utan att ansöka om vräkning. Det kan göras när hyresrätten blivit övergiven. Av 12 kap. 27 § jordabalken kan utläsas att ”om hyresgästen överger lägenheten, får hyresvärden genast återta den”. När anses då en hyresrätt övergiven? Det finns några viktigare indikatorer att hålla reda på och om några av dessa är aktuella kan hyresrätten sannolikt betraktas som... Läs mer ›

En hemsida från Bravissimo