Blogg

Villkorlig dom och dagsböter

Villkorlig dom är en normal påföljd för en förstagångsförbrytare om brottets straffvärde eller art inte motiverar till fängelse men då påföljden på grund av brottets straffvärde inte kan stanna vid endast böter. Enligt 30 kap. 8 § brottsbalken ska en villkorlig dom förenas med dagsböter. I vissa fall ska en villkorlig dom inte förenas med dagsböter. Det kan t.ex. gälla när den tilltalade utöver påföljden även döms att betala ett stort skadestånd eller då den tilltalades ekono... Läs mer ›

När blir straffet ungdomsvård?

Ungdomsvård är en speciell påföljd som kan användas för lagöverträdare som var under 18 år vid brottstillfället. Även den som har begått brott efter det att han eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om det finns särskilda skäl för det. Påföljden kan emellertid inte väljas om den tilltalade redan fyllt 21 år när domen meddelas. Ungdomsvård har ett omfattande tillämpningsområde och kan bli aktuell både vid ringa och allvarliga brott. Ungdomsvård kan således tilläm... Läs mer ›

En hemsida från Bravissimo